Naszym celem strategicznym jest budowa w ciągu najbliższych 4-5 lat a następni eksploatacja parku farm fotowoltaicznych o łącznej mocy między 30 a 50 MWp, zdobycie pozycji lidera w obszarze zarządzania komercyjnymi instalacjami fotowoltaicznymi dla klientów biznesowych na terenie Dolnego Śląska oraz budowa portfela nieruchomości pozwalającego na przygotowanie kolejnych projektów inwestycyjnych o mocy do 50 MW.

Od strony komercyjnej sprzedaż energii z własnych farm PV będzie odbywała się poprzez system aukcyjny URE bądź poprzez kontrakty długoterminowe w modelu PPA.

W chwili obecnej posiadamy w portfelu projekty inwestycyjne na różnych etapach zaawansowania o łącznej mocy 13 MWp.