Energia z farm fotowoltaicznych

Polityka energetyczna i klimatyczna w skali ponadnarodowej wymusza redukcję emisji zanieczyszczeń oraz CO2. Cel wyznaczony w Porozumieniu Paryskim na 2030 rok, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 roku, wymusza inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Globalny rynek fotowoltaiczny został wyceniony w 2020 roku na 76,6 mld USD, a prognoza zakłada, że roczny wskaźnik wzrostu od 2020 do 2025 r. będzie wynosił 8,1% i osiągnie 113,1 mld USD do 2025 r. Branża fotowoltaiczna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na rynkach światowych. Na rynku odnawialnych źródeł energii wyprzedza już w dynamice instalowanej mocy turbiny wiatrowe. Polski rynek w ostatnich latach jest w czołówce rozwoju branży, jesteśmy piątym rynkiem pod względem przyrostu zainstalowanej mocy w Europie. To wszystko powoduje coraz większe zainteresowanie inwestycjami w farmy fotowoltaiczne.

Dlaczego inwestycja w farmy fotowoltaiczne jest atrakcyjna:

> możliwość długoterminowego (nawet do 15 lat) kontraktowania sprzedaży wyprodukowanej energii po stałych cenach (aukcje, umowy PPA),

> długa żywotność instalacji – nawet ponad 30 lat,

> zwrot z inwestycji już po 7-8 latach,

> coraz niższe ceny podzespołów, w tym głównie paneli PV, i coraz większa ich wydajność

> wieloletnia gwarancja na urządzenia, po 25 latach gwarancja utrzymania 80% mocy początkowej,

> bezobsługowość, niskie koszty utrzymania instalacji, bezpieczeństwo i niezawodność,

> polityki klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej zmierzająca do redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 45 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.

O nas

 

Działamy pod marką "NEWSOLAR" jako grupa ekspertów i spółek realizujących pełen proces inwestycyjny budowy instalacji i farm fotowoltaicznych:

# pozyskiwanie, weryfikacja i audyt nieruchomości

# koncepcja projektu i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

# decyzja środowiskowa

# decyzja o warunkach zabudowy

# warunki przyłączenia energetycznego

# pozwolenie na budowę

# obsługa aukcji URE, umowy PPA

# finansowanie zewnętrzne

# zarządzanie realizacją i odbiorami

# serwis i utrzymanie

Zarządzamy sprzedażą energii - współpracujemy ze spółkami obrotu energią, pozyskujemy kontrakty PPA, bierzemy udział w aukcjach URE. Zbudowany wokół marki zespół ekspertów i doradców biznesowych posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów biznesowych, inwestycyjnych i technicznych.

---

Nasz model biznesowy obejmuje:

-> produkcję energii z własnych farm PV i jej komercyjną sprzedaż (aukcje URE, PPA)

-> dewelopowanie projektów PV na zlecenie inwestora (usługa deweloperska)

-> dewelopowanie projektów PV finansowanych etapami (finansowanie kamieni milowych)

-> dewelopowanie i sprzedaż gotowych projektów PV (na etapie „ready-to-build”)

-> przygotowanie dokumentacji, zarządzanie realizacją i utrzymaniem inwestycji (project management)

-> pozyskiwanie gruntów pod farmy PV

Współpracujemy z wiodącymi producentami paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, trafostacji oraz firmami instalacyjnymi. Projekty techniczne przygotowujemy we współpracy z biurami projektowymi doświadczonymi w dużych instalacjach OZE. Wspierają nas kancelarie prawne działające w obszarze prawa energetycznego i budowlanego, blisko współpracujące z ośrodkami ustawodawczymi i URE. Projekty konsultujemy na każdym etapie z OSD.

Posiadamy kompetencje do przeprowadzenia due dilligence przed zakupem projektów gotowych ("ready-to-build") na rynku oraz dostęp do deweloperów oraz brokerów sprzedających projekty na różnym poziomie gotowości.

Obszary działania

W naszej działalności koncentrujemy się na następujących obszarach:
Produkcja energii z własnych farm PV

Naszym celem strategicznym jest budowa w ciągu najbliższych 4-5 lat a następnie eksploatacja parku farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW. Pierwszym etapem jest realizacja projektu PV Volta 4 polegającego na budowie 10 farm o mocy do 1 MW i sprzedaż energii poprzez system aukcyjny.

Czytaj dalej >>>

Dewelopowanie projektów PV na zlecenie inwestora

Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w farmy fotowoltaiczne oferujemy zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym, od przygotowania biznes planu, pozyskania gruntu, wybudowania farmy po jej ostateczną komercjalizację.

Czytaj dalej >>>

Dewelopowanie projektów PV finansowanych etapami

Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w duże elektrownie fotowoltaiczne oferujemy zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym rozliczanym za poszczególne kamienie milowe (etapy).

Czytaj dalej >>>

Dewelopowanie i sprzedaż gotowych projektów PV

Jednym z kluczowych obszarów realizowanego modelu biznesowego jest przygotowywanie oraz komercjalizacja projektów farm fotowoltaicznych.

Naszym celem jest zbudowanie portfela pakietowanych projektów gotowych do zaoferowania inwestorom dających jak najkrótszy okres zwrotu z inwestycji.

Czytaj dalej >>>

Zarządzanie realizacją i utrzymaniem projektów PV

Dla większych deweloperów na rynku fotowoltaicznym oferujemy usługi obejmujące pełen proces przygotowawczy jak i zarządzanie projektem na etapie realizacji i utrzymania instalacji. Realizujemy pełen pakiet usług bądź tylko wybrane elementy.

Czytaj dalej >>>

Pozyskiwanie gruntów pod farmy PV

Kluczowym elementem pozwalającym na realizacje inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest posiadanie odpowiedniego gruntu, który musi spełniać szereg niezbędnych kryteriów. Obecnie posiadamy bazę gruntów w procesie analizy warunków przyłącza energetycznego o powierzchni 500 ha. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu spełniającego kryteria opisane poniżej skontaktuj się z nami -> KONTAKT

Czytaj dalej >>>

Nasze projekty

# PV Volta 4 - własny park farm PV o mocy 10 MW

# PV PLC 3 - park farm PV realizowany z udziałem finansowym inwestora o mocy 3 MW

# PV SWD 2 - park farm PV realizowany z udziałem finansowym inwestora o mocy 2 MW

# PV STR 70 - elektrownia PV realizowana z finansowaniem etapów przez inwestora o mocy 70 MW

# Kontrakt długoterminowy na dewelopowanie projektów PV do etapu ready-to-build z największym deweloperem PV w Polsce

# Portfel gruntów powierzchni ponad 100 ha pod małe inwestycje (do 10 MW) oraz ok. 420 ha pod duże elektrownie PV (> 30 MW)

Czytaj dalej >>>

Nasz zespół

Kadrę zarządzającą spółką stanowi dwóch doświadczonych menedżerów i praktyków, z kilkunastoletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji projektów biznesowych i inwestycyjnych. Operacyjnie zespół uzupełniają specjaliści ds rozwoju poszczególnych etapów projektów OZE.
Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski

CEO/CFO

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem, w szczególności finansami przedsiębiorstw. Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Czytaj dalej >>>

+48 661 524 667

dariusz.kucharski@newsolar.pl

Piotr Mazurów
Piotr Mazurów

CTO

Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Practitioner i Agile PM, od ponad 10 lat zawodowo związany w realizacją projektów inwestycyjnych.

Czytaj dalej >>>

+48 668 732 520

piotr.mazurow@newsolar.pl

Karol Kruczała
Karol Kruczała

Koordynator projektów OZE

Prawnik, absolwent Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, jednocześnie kończy studia na wydziale Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

+48 796 447 152

karol.kruczala@newsolar.pl

  Jarosław Kulawiak
  Jarosław Kulawiak

  Specjalista ds projektów PV

  jaroslaw.kulawiak@newsolar.pl

   Aldona Heyn
   Aldona Heyn

   Specjalistka ds pozyskiwania nieruchomości

   aldona.heyn@newsolar.pl

    Barbara Zakrzewska
    Barbara Zakrzewska

    Asystentka biura zarządu

    barbara.zakrzewska@newsolar.pl

     Kontakt

     Biuro spółki (adres korespondencyjny): ul.Łaska 13B, 54-616 Wrocław
     E-mail: kontakt@newsolar.pl Phone: 661 524 667 / 668 732 520