Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem, w szczególności finansami przedsiębiorstw. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada „Certificate in Business Accounting” wydany przez CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Członek zarządów i rad nadzorczych kilku spółek akcyjnych, z doświadczeniem w prowadzeniu procesów M&A. Specjalizuje się w projektowaniu i wprowadzaniu systemów kontrolingu w organizacji, reorganizacji i zarządzania procesami biznesowymi (BPM), optymalizacji i zarządzania cash flow. Zarządzał budżetami od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych rocznie. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych.

Pełniąc funkcję prezesa zarządu skutecznie wprowadził spółkę na Alternatywny Rynek Obrotu GPW – New Connect. Z sukcesem pozyskiwał środki finansowe na projekty biznesowe i inwestycyjne z funduszy Private Equity, od inwestorów indywidualnych, z funduszy europejskich oraz z instytucji finansowych.

W zespole odpowiedzialny jest za stronę biznesową, operacyjną i finansową.

mobile: +48 661 524 667

mail: dariusz.kucharski@newsolar.pl