BONUS!!!

Płacimy ekstra bonus do 20.000 złotych za podpisanie umowy dzierżawy

Kluczowym elementem pozwalającym na realizacje inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest posiadanie odpowiedniego gruntu, który musi spełniać szereg niezbędnych kryteriów. Obecnie posiadamy bazę gruntów w procesie analizy warunków przyłącza energetycznego o powierzchni ok. 500 ha. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu spełniającego kryteria opisane poniżej skontaktuj się z nami, zapłacimy ci nawet 20.000 zł ekstra -> tel. 574 063 192, mail: grunty@newsolar.pl lub poprzez KONTAKT.

 • Parametry wstępne:
  • wymagana powierzchnia – ok 1,2 ha na 1 MW, nie mniej niż 1 ha
  • dostęp do drogi publicznej
  • tylko IV, V lub VI klasa gleby, łąki lub nieużytki
  • linia napowietrzna średniego napięcia – na terenie lub w pobliżu działki (do 500 m), idealnie jeśli w pobliżu jest stacja transformatorowa GPZ
  • grunt powinien być płaski, może być nachylony w południową stronę, niezadrzewiony i niezacieniony
  • preferowany brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
  • nieruchomość nie leży w obszarze Natura 2000, na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych itp.
 • Niezbędne informacje
  • numer działki i miejscowość oraz jeśli to możliwe nr księgi wieczystej
  • zdjęcia z nieruchomości
 • Umowa dzierżawy gruntu:
  • umowa zawarta na czas określony (25-30 lat),
  • czynsz dzierżawny płatny od rozpoczęcia budowy instalacji PV, do tego czasu wydzierżawiający normalnie użytkuje grunt
  • wysokość czynszu od 15.000 do nawet 20.000 zł rocznie za 1 ha, w zależności od rodzaju gruntu, jego dostępności i lokalizacji
  • możliwość zapisania klauzuli odkupu gruntu po wybudowaniu farmy PV po z góry ustalonej atrakcyjnej cenie