Prawnik, absolwent Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, jednocześnie kończy studia na wydziale Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Koncentruje swoje zainteresowania zawodowe wokół realizacji projektów związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki i hydroenergetyki oraz biogazu. Fan technologii wodorowych oraz pozyskiwania energii z odpadów. Przy wsparciu Uniwersytetu Przyrodniczego przygotowuje projekt inwestycyjny polegający na budowie parku Małych Elektrowni Wodnych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

W zespole odpowiedzialny za weryfikację projektów fotowoltaicznych pod względem formalnym i technicznym, ich dalszy development oraz kontakty z instytucjami administracji publicznej.

mobile: +48 796 447 152

mail: karol.kruczala@newsolar.pl