1. Kontrakt długoterminowy na development projektów PV do etapu ready-to-build z największym deweloperem PV w Polsce
  1. termin realizacji: od X 2021
  2. lokalizacja: Dolny Śląsk, Opolskie, Śląskie, Małopolskie
  3. łączna moc: 1,1 GW
 2. Kontrakty długoterminowe na development projektów PV na gruntach zleconych
  1. termin realizacji: od VI 2022
  2. lokalizacja: południowo-zachodnia Polska
  3. łączna moc: planowane kilkaset MW
 3. PV Pełcznica – budowa własnej farmy PV
  1. termin realizacji: IV 2022 – IX 2023
  2. lokalizacja: Dolny Śląsk
  3. łączna moc: 2,8 MW
 4. PV Świdnik – budowa własnej farmy PV
  1. termin realizacji: XII 2021 – XII 2023
  2. lokalizacja: Dolny Śląsk
  3. łączna moc: 2 MW
 5. PV Volta 4 – nadzór nad realizacją budowy parku 10 farm o mocy 1 MW każda na zlecenie inwestora finansowego
  1. termin realizacji: VI 2019 – VIII 2022
  1. lokalizacja: Dolny Śląsk
  2. łączna moc: planowane do 10 MW
 6. Realizacja projektów komercyjnych do dalszej odsprzedaży
  1. termin realizacji: od I 2021
  2. lokalizacja: cała Polska
  3. kilkanaście projektów na różnych etapach przygotowania o mocy od 1 do kilkunastu MW
 7. Portfel gruntów 
  1. portfel zabezpieczonych gruntów o powierzchni
   1. ponad 100 ha pod małe inwestycje (do 10 MW)
   2. ok. 420 ha pod duże elektrownie PV (> 30 MW)