Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Practitioner i Agile PM, od ponad 10 lat zawodowo związany w realizacją projektów inwestycyjnych. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów teletechnicznych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, Data Center i IT. Ukończył Politechnikę Wrocławską na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Ma w swoim dorobku ponad 50 z sukcesem zrealizowanych projektów.

Zarządzał wieloosobowymi zespołami realizacji projektów (pow. 30 osób), wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz firmami podwykonawczymi. Posiada szerokie kompetencje techniczne i negocjacyjne w procesach wyboru i tworzenia zasobów do realizacji projektów.

W zespole odpowiedzialny jest za stronę techniczną, realizacyjną, utrzymanie i serwis.

mobile: +48 668 732 520

mail: piotr.mazurow@newsolar.pl