Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w duże elektrownie fotowoltaiczne oferujemy zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym rozliczanym za poszczególne kamienie milowe (etapy):

 • Etap I – zlecenie projektu do realizacji przez Inwestora lub akceptacja projektu wskazanego przez Newsolar
  • ustalenie finalnej ceny projektu na etapie „ready-to-build”
  • ustalenie wielkości rat za poszczególne kamienie milowe
  • podpisanie umowy inwestycyjnej
  • założenie spółki celowej (SPV)
 • Etap II – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
  • wpłata przez Inwestora ustalonej kwoty I raty z tytułu realizacji usługi
  • przygotowanie koncepcji projektu i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
  • pełen proces administracyjny w celu uzyskania decyzji środowiskowej i o warunkach zabudowy
  • uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy dla SPV
 • Etap III – uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia (WPE)
  • wpłata przez Inwestora ustalonej kwoty II raty z tytułu realizacji usługi
  • wpłata przez SPV zaliczki na warunki przyłączenia
  • pełen proces administracyjny w celu uzyskania decyzji o warunkach przyłączenia
  • uzyskanie warunków przyłączenia dla SPV
 • Etap IV – uzyskanie pozwolenia na budowę (PnB)
  • wpłata przez Inwestora ustalonej kwoty III raty z tytułu realizacji usługi
  • przygotowanie projektu budowlanego
  • pełen proces administracyjny w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (PnB)
 • Etap V – ostateczne rozliczenie projektu
  • wpłata przez Inwestora ustalonej kwoty ostatniej IV raty z tytułu realizacji usługi
  • objęcie przez inwestora 100% udziałów w SPV

Dodatkowo ww zakres może zostać rozszerzony o realizację prac budowlano-montażowych lub wybór wykonawcy oraz serwis i utrzymanie instalacji.