Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w farmy fotowoltaiczne oferujemy zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym obejmujące:

 • przygotowanie pełnego biznes planu przedsięwzięcia;
 • zawiązanie i zarządzanie spółką celową (SPV) powołaną do realizacji inwestycji;
 • pozyskanie odpowiedniego gruntu pod instalację bądź prowadzenie projektu na gruncie powierzonym;
 • uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym wykonanie raportu środowiskowego, uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz pozwolenia na budowę;
 • udział w aukcji organizowanej przez URE;
 • pozyskanie finansowania zewnętrznego;
 • uzyskanie koncesji na produkcję energii;
 • realizację prac budowlano-montażowych lub wybór wykonawcy;
 • zarządzanie sprzedażą energii;
 • serwis i utrzymanie instalacji;
 • pomoc w komercjalizacji projektu w przypadku takiej decyzji.

Obecnie zakończyliśmy realizację I etapu budowy Parku farm o docelowej mocy 10 MW dla inwestora finansowego. Do tego celu została powołana spółka SPV “Volta 4 Sp. z o.o.” Pierwsza farma została już zrealizowana w miejscowości Wińsko w województwie dolnośląskim. Jej moc to 0,997 MW. Instalacja jest rozliczana w systemie aukcyjnym. Kolejna farma o mocy 0,77 MW na tej samej jest w końcowej fazie realizacji. Pozostałe instalacje są obecnie przygotowywana pod względem projektowym i formalnym.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest do końca 2024 roku. Kolejne etapy budowy własnych farm PV będą realizowane w zależności od tempa pozyskania terenów inwestycyjnych.