Naszym celem strategicznym jest budowa w ciągu najbliższych 4-5 lat a następnie eksploatacja parku farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW. Pierwszym etapem jest realizacja projektu PV Volta 4 polegającego na budowie 10 farm o mocy do 1 MW i sprzedaż energii poprzez system aukcyjny.

Do tego celu została powołana spółka SPV “Volta 4 Sp. z o.o.” Pierwsza farma została już zrealizowana w miejscowości Wińsko w województwie dolnośląskim. Jej moc to 0,997 MW. Instalacja jest rozliczana w systemie aukcyjnym z ceną referencyjną 324 zł/MWh. Kolejna farma o mocy 0,77 MW zostanie wybudowana na tej samej działce do końca 2021 roku. Pozostałe instalacje są obecnie przygotowywana pod względem projektowym i formalnym.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest do końca 2023 roku. Kolejne etapy budowy własnych farm PV będą realizowane w zależności od tempa pozyskania terenów inwestycyjnych.

Farma Wińsko 1 o mocy 0,997 MW.