Dla większych deweloperów na rynku fotowoltaicznym oferujemy usługi obejmujące pełen proces przygotowawczy jak i zarządzanie projektem na etapie realizacji i utrzymania instalacji. Realizujemy pełen pakiet usług bądź tylko wybrane elementy. Pełen zakres obejmuje:

  • przygotowanie pełnej dokumentacji formalnej: KIP, wnioski o decyzję środowiskową wraz z raportem środowiskowym, o decyzję warunków zabudowy, warunków przyłączenia i pozwolenia na budowę
  • przygotowanie dokumentacji projektowej
  • prekwalifikacja do aukcji URE
  • promesa koncesji i koncesja na wytwarzanie energii
  • wybór wykonawcy instalacji
  • zarządzanie pracami budowlano-montażowymi i odbiorami
  • serwis i utrzymanie instalacji