Optymalizacja energetyczna

Optymalizacja energetyczna jest jednym z filarów efektywności organizacji, świadcząca o jej skuteczności i konkurencyjności na rynku. Praktycznie każda działalność, bez względu na branżę, oparta jest o większe lub mniejsze wykorzystanie energii, w tym głównie energii elektrycznej. Optymalizacja jej zużycia to nie tylko jej ograniczenie, np. poprzez wprowadzanie mniej energochłonnych urządzeń. To również dywersyfikacja źródeł pozyskania energii, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, większe wykorzystanie energii w porach jej większej dostępności (np. w nocy), automatyka zarządzania energią, systemy odzyskiwania energii itp. Optymalizacja energetyczna ma również wymiar makroekonomiczny i globalny. Polityka energetyczna i klimatyczna w skali ponadnarodowej wymusza redukcję emisji zanieczyszczeń oraz CO2. Tworzone są kolejne regulacje dotyczące m.in. jakości powietrza, kontroli emisji zanieczyszczeń i odchodzenia od paliw stałych. Narzędzia te wpływają wprost na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Coraz ważniejszym staje się bycie organizacją proekologiczną.

O nas

Pod marką Newsolar działa zespół doradców biznesowych wspierających zarządzanie optymalizacją energetyczną w biznesie i samorządzie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów biznesowych, inwestycyjnych i technicznych. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami instalacji fotowoltaicznych, energooszczędnych systemów oświetlenia, biurami projektowymi, firmami instalacyjnymi. Wspierają nas kancelarie prawne działające w obszarze prawa energetycznego i budowlanego. Dzięki naszym partnerom skutecznie pomagamy uzyskać finansowanie zwrotne i bezzwrotne z publicznych instytucji finansujących (NFOŚ, WFOŚ, środki unijne, BOŚ,BGK) jak i instytucji komercyjnych (banki, firmy leasingowe).
Mniejsze zużycie energii
Ograniczenie emisji CO2
Ograniczenie kosztów energii

Obszary wsparcia

W naszych działaniach koncentrujemy się na trzech obszarach zarządzania energią:
Efektywność systemów oświetlenia >>>
 • audyt bieżącego stanu oświetlenia - inwentaryzacja i pomiary

 • analiza oszczędności przy wymianie opraw w stosunku 1:1

 • projekt docelowego systemu oświetlenia - optymalna moc i automatyka

 • zarządzanie realizacją inwestycji

 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Własne źródła energii >>>
 • analiza możliwości technicznych - ekspertyza nośności, projekt koncepcyjny 

 • wstępna kalkulacja opłacalności inwestycji 

 • przygotowywanie dokumentacji formalnej

 • ostateczna wycena inwestycji

 • montaż, podłączenie i uruchomienie systemu 

 • udział w odbiorach przez zakład energetyczny

 • wsparcie procesu podpisania umowy z ZE na odbiór energii

 • serwis i utrzymanie instalacji

 • pomoc w uzyskaniu finansowania, dotacji i ubezpieczenia instalacji

Wytwarzanie energii na cele komercyjne >>>
 • wyszukiwanie odpowiednich gruntów

 • analiza możliwości wykorzystania nieruchomości

 • negocjacje i zawieranie umów dzierżawy

 • wstępna kalkulacja opłacalności inwestycji 

 • przygotowywanie dokumentacji formalnej

 • ostateczna wycena inwestycji

 • przygotowanie dokumentacji do uzyskania w URE zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji 

 • udział w aukcji OZE w imieniu Inwestora

 • prace budowlano-montażowe - budowa farmy “pod klucz”

 • udział w odbiorach przez zakład energetyczny

 • złożenie wniosku o koncesję na produkcję energii elektrycznej

 • serwis i utrzymanie instalacji

 • pomoc w uzyskaniu finansowania, dotacji i ubezpieczenia instalacji

 • wsparcie procesu kontraktowania sprzedaży energii poza systemem aukcyjnym

 

Kontakt

E-mail: kontakt@newsolar.pl Phone: 661 524 667, 668 732 520, 600 411 540