Energia z farm fotowoltaicznych

Optymalizacja energetyczna jest jednym z filarów efektywności organizacji, świadcząca o jej skuteczności i konkurencyjności na rynku. Praktycznie każda działalność, bez względu na branżę, oparta jest o większe lub mniejsze wykorzystanie energii, w tym głównie energii elektrycznej. Optymalizacja jej zużycia to nie tylko jej ograniczenie, np. poprzez wprowadzanie mniej energochłonnych urządzeń. To również dywersyfikacja źródeł pozyskania energii, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, większe wykorzystanie energii w porach jej większej dostępności (np. w nocy), automatyka zarządzania energią, systemy odzyskiwania energii itp. Optymalizacja energetyczna ma również wymiar makroekonomiczny i globalny. Polityka energetyczna i klimatyczna w skali ponadnarodowej wymusza redukcję emisji zanieczyszczeń oraz CO2. Tworzone są kolejne regulacje dotyczące m.in. jakości powietrza, kontroli emisji zanieczyszczeń i odchodzenia od paliw stałych. Narzędzia te wpływają wprost na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Stąd coraz większe zainteresowanie farmami fotowoltaicznymi.Co przemawia za inwestycją w farmy fotowoltaiczne:

  • możliwość długoterminowego (nawet do 15 lat) kontraktowania sprzedaży wyprodukowanej energii po ustalonych cenach (aukcje, umowy PPA);
  • długa żywotność instalacji – nawet ponad 30 lat;
  • zwrot z inwestycji już po 7-8 latach;
  • coraz niższe ceny podzespołów, w tym głównie paneli PV;
  • wieloletnia gwarancja na urządzenia, po 25 latach gwarancja utrzymania 80% mocy początkowej;
  • niskie koszty utrzymania instalacji, bezpieczeństwo i niezawodność;
  • polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej zmierzająca do redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.

O nas

 

Pod marką "newsolar" działa grupa spółek realizujących pełen proces inwestycyjny budowy instalacji i farm fotowoltaicznych, począwszy od pozyskania gruntów, uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pozyskanie zewnętrznego finansowania, realizację i nadzór nad pracami budowlanymi, aż po utrzymanie i serwis instalacji. Zarządzamy sprzedażą energii: współpracujemy ze spółkami obrotu energią, pozyskujemy kontrakty PPA, bierzemy udział w aukcjach URE. Zbudowany wokół marki zespół ekspertów i doradców biznesowych posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów biznesowych, inwestycyjnych i technicznych.

Nasz model biznesowy obejmuje:

>budowę własnego parku farm PV - przy udziale inwestora finansowego (volta4.pl)

>przygotowanie i komercjalizację projektów PV - na etapie “ready-to-build” (nework.pl)

>budowę i komercjalizację działających farm PV - w tym finansowanie zewnętrzne (nework.pl/volta4.pl)

>realizację pełnego procesu inwestycyjnego dla inwestorów finansowych i branżowych (nework.pl)

Współpracujemy z wiodącymi producentami paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, trafostacji oraz firmami instalacyjnymi. Projekty techniczne przygotowujemy we współpracy z biurami projektowymi doświadczonymi w dużych instalacjach OZE. Wspierają nas kancelarie prawne działające w obszarze prawa energetycznego i budowlanego, blisko współpracujące z ośrodkami ustawodawczymi i URE. Projekty konsultujemy na każdym etapie z OSD.

Nasz zespół

Trzon zespołu stanowi trzech doświadczonych menedżerów i praktyków, z kilkunastoletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji projektów biznesowych i inwestycyjnych.
Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski

COO/CFO

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem, w szczególności finansami przedsiębiorstw. Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Czytaj dalej >>>

+48 661 524 667

dariusz.kucharski@newsolar.pl

Mariusz Gasek
Mariusz Gasek

CEO

Od 10 lat właściciel spółki wdrażającej i usprawniającej systemy zarządzania biznesem i instytucjami publicznymi. Doświadczenie biznesowe zbierał podczas ponad 20 lat pracy w branży IT.

Czytaj dalej >>>

+48 600 411 540

mariusz.gasek@newsolar.pl

Piotr Mazurów
Piotr Mazurów

CTO

Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Practitioner i Agile PM, od ponad 10 lat zawodowo związany w realizacją projektów inwestycyjnych.

Czytaj dalej >>>

+48 668 732 520

piotr.mazurow@newsolar.pl

Obszary działania

W naszej działalności koncentrujemy się na czterech obszarach:
Pozyskiwanie gruntów pod farmy PV >>>

Kluczowym elementem pozwalającym na realizacje inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest posiadanie odpowiedniego gruntu, który musi spełniać szereg niezbędnych kryteriów. Obecnie posiadamy bazę gruntów w procesie analizy warunków przyłącza energetycznego o powierzchni 500 ha. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu spełniającego kryteria opisane poniżej skontaktuj się z nami -> KONTAKT

Czytaj dalej >>>

Produkcja energii z własnych farm PV >>>

Naszym celem strategicznym jest budowa w ciągu najbliższych 4-5 lat a następni eksploatacja parku farm fotowoltaicznych o łącznej mocy między 30 a 50 MWp, zdobycie pozycji lidera w obszarze zarządzania komercyjnymi instalacjami fotowoltaicznymi dla klientów biznesowych na terenie Dolnego Śląska oraz budowa portfela nieruchomości pozwalającego na przygotowanie kolejnych projektów inwestycyjnych o mocy do 50 MW.

Czytaj dalej >>>

Przygotowanie i komercjalizacja projektów oraz gotowych farm PV >>>

Jednym z kluczowych obszarów realizowanego modelu biznesowego jest przygotowywanie oraz komercjalizacja projektów farm fotowoltaicznych.

Naszym celem jest zbudowanie portfela pakietowanych projektów gotowych do zaoferowania inwestorom dających jak najkrótszy okres zwrotu z inwestycji.

Czytaj dalej >>>

Realizacja pełnego procesu inwestycyjnego na zlecenie inwestora >>>

Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w farmy fotowoltaiczne oferujemy zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym, od przygotowania biznes planu, pozyskania gruntu, wybudowania farmy po jej ostateczną komercjalizację.

Czytaj dalej >>>

Kontakt

E-mail: kontakt@newsolar.pl Phone: 661 524 667 / 600 411 540 / 668 732 520